Go to top

Track your everyday achievements in life.

Get motivated by earning XP from real life challenges ranging from simple to life changing.

Track your achievements RPG style!

Press START to continue:


ACHIEVEMENT CATEGORIES  ▼

DarknessQuinoa's Achievements

DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Post/Repost Z

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +11
 • TAL +11
 • CHA +13
 • ENV +7
 • CUL +7
 • STR +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Use edit buttons ⭐⚔️♨️ ️

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +11
 • TAL +11
 • CHA +7
 • ENV +7
 • CUL +7
 • STR +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

⚡️⭐Escribir Misión Nueva⭐⚔️

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +13
 • TAL +13
 • CHA +11
 • ENV +7
 • CUL +7
 • STR +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

✏️✒️Escribir una entrada en un diario personal/redes⌨️

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +11
 • TAL +7
 • CHA +11
 • ENV +7
 • CUL +11
 • STR +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Listen to Music Daily ♫♪

Custom achievement
 • +275XP
 • INT +9
 • TAL +5
 • CHA +11
 • ENV +5
 • CUL +11
 • STR +5
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Use counter⏲

Custom achievement
 • +70XP
 • INT +3
 • TAL +1
 • CHA +1
 • ENV +1
 • CUL +1
 • STR +1
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

The Girl from the Other Side

Custom achievement
 • +70XP
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

✩ ✪ Película⬜✮ ✯

Custom achievement
 • +4000XP
 • INT +31
 • TAL +31
 • CHA +33
 • ENV +27
 • CUL +33
 • STR +27
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

EspaÑol (づ ̄ ³ ̄)づTACOS!

Custom achievement
 • +2000XP
 • INT +31
 • TAL +27
 • CHA +31
 • ENV +31
 • CUL +31
 • STR +27
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

⬆️☘️¡Be positive!⭐☮

Custom achievement
 • +2000XP
 • INT +33
 • TAL +27
 • CHA +33
 • ENV +31
 • CUL +27
 • STR +33
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

⚱️✏️✒️✍️Arte y Música♩ ♪ ♫ ♬

Custom achievement
 • +2000XP
 • INT +33
 • TAL +33
 • CHA +33
 • ENV +31
 • CUL +33
 • STR +31
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Sleep ZzZ( ̄□ ̄)ZzZ(─‿‿─)ZzZ( ̄。 ̄)ZzZ ♫ .♥ .✫.*..✫..*.♥ ...

Custom achievement
 • +750XP
 • INT +16
 • TAL +12
 • CHA +18
 • ENV +12
 • CUL +18
 • STR +18
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

⚡️伸展 1⚡️

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +7
 • CHA +7
 • ENV +7
 • CUL +11
 • STR +13
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

❄❅Beber agua luego de despertar❆❋

Custom achievement
 • +275XP
 • INT +5
 • CUL +5
 • STR +11
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Hey!!! Smile!!!( ̄︶ ̄)

Custom achievement
 • +275XP
 • INT +5
 • TAL +5
 • CHA +11
 • ENV +5
 • CUL +9
 • STR +5
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Post/RePost Facebook❤️

Custom achievement
 • +150XP
 • TAL +3
 • CHA +6
 • ENV +3
 • CUL +6
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

☘️戦略/戦術☘️

Custom achievement

...

 • +1560XP
 • INT +28
 • TAL +26
 • CHA +26
 • ENV +22
 • CUL +26
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Bruk stoppeklokke/timer⏱⌛⏳⌚⏰⏱️⏲️

Custom achievement
 • +150XP
 • INT +3
 • ENV +3
 • CUL +3
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

❗Ver Documental/Tutorial Informativo❕

Custom achievement
 • +455XP
 • INT +14
 • TAL +8
 • CHA +8
 • ENV +12
 • CUL +12
 • STR +8
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Ṟ̴̫͇̱̿̈́̓̂̒͝o̴͚̯͂̀̕c̷̡̮͖̖̿̍͆͑̅͒̀́̔̕ķ̴̱͔̲͉̩́m̶͔̙͈̫̲̙̍̐̔̈́̓̑͆́̀̏͜a̵̮̮͌̈ņ̶̨͕̥͖͙͚̄̀̐͛͒̌̈́ͅ

Custom achievement
 • +1740XP
 • INT +28
 • TAL +28
 • CHA +30
 • ENV +28
 • CUL +28
 • STR +30
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

웃유Bibliografía⚡

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +13
 • TAL +7
 • ENV +7
 • CUL +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

⚔Discord⚔️

Custom achievement

Saludo a los chicos~

 • +975XP
 • INT +15
 • TAL +15
 • CHA +21
 • ENV +15
 • CUL +19
 • STR +15
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

Voice Chat Z

Custom achievement
 • +385XP
 • INT +11
 • TAL +11
 • CHA +13
 • ENV +7
 • CUL +11
 • STR +7
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

❤️Cena❣️(─‿‿─)

Custom achievement

Sopa

 • +1560XP
 • INT +26
 • TAL +26
 • CHA +28
 • ENV +26
 • CUL +26
 • STR +28
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

サムライフラメンコ

Custom achievement
 • +3480XP
 • INT +28
 • TAL +28
 • CHA +28
 • ENV +28
 • CUL +24
 • STR +30
DarknessQuinoa completed on 2022.07.06:
DarknessQuinoaLVL 59

ジョジョBizarre Adventure⭐

Custom achievement
 • +3480XP
 • INT +28
 • TAL +28
 • CHA +28
 • ENV +28
 • CUL +28
 • STR +30